Informes pericials a Catalunya

Informes pericials a Catalunya

Elaborem informes pericials per reclamacions per danys

Com a professionals experts, a Artin Peritos som especialistes en l’elaboració de tota classe d’informes pericials. Uns documents que resulten de gran ajuda a l’hora de resoldre conflictes o d’emetre informes.

A través d’aquests escrits, de manera independent i objectiva, els nostres perits fan una exposició dels fets, a partir de l’observació dels mateixos i d’evidències objectives. Dades que permeten establir les circumstàncies i conseqüències del sinistre, així com la seva valoració econòmica.

Milloren la gestió i faciliten la presa de decisions
Són claus per sortir guanyant en les reclamacions

 

Quins passos seguim?

Avaluació

Verificació

Quantificació

Taxació

 

Com ho fem?

Visita presencial

Inspecció ocular

Presa de dades

Elaboració de l’informe

Contingut de l’informe pericial

Risc assegurat

 Causes i circumstàncies

Causant / Perjudicat

Valoració de danys

Aclariments del risc

Aclariments a la possible cobertura

Proposta d’actuació

Proposta d’indemnització

Conclusions justificades

 

NECESSITES UN PERIT? CONTACTA AMB NOSALTRES