Perits d’assegurances a Catalunya

Perits d’assegurances a Catalunya

Servei de peritació per a sinistres, denúncies i reclamacions

Davant d’un sinistre, els perits investiguem els fets i analitzem les seves causes, per aclarir com ha succeït, quines conseqüències tenen i si correspon o no una indemnització d’acord amb l’assegurança contractada, en cas de reclamació.

Després que l’assegurat notifiqui el sinistre i que la companyia obri l’expedient corresponent, procedim a la peritació. Valorem els danys produïts, analitzem les seves circumstàncies i determinem les seves causes, dades i objectius que queden recollits en l’informe pericial.

Treballem amb independència i objectivitat, a la recerca de la veritat dels fets, sense prendre partit per cap de les parts, tal com estableixen els cànons de la nostra professió. Confiar en nosaltres és tenir la garantia de comptar amb un equip de professionals qualificat i amb una àmplia experiència.

 

Assegurances de cotxe

Assegurances de moto

Assegurances de la llar

Assegurances de la salut

Assegurances d’accident

Assegurances de decessos


SOL·LÍCITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA